5141599
Hôm nay
Hôm qua
Các ngày
248
152
5141599

Hans J. Wegner là người đi tiên phong trong lĩnh vực thiết kế nội thất thế kỉ 20 - và định hướng cho phong trào nột thất " Đạn Mạch hiện đại", phong trào thay đổi quan điểm về nội thất những năm 1950 và 1960